Kjell Ohldieck

Kjell er et kjent ansikt i De Frie Evangeliske Forsamlinger både som forkynner, forstander, bibelskole rektor og nå som leder av Misjons- og hjemmeutvalget. Han er også med i årets hovedkomité. Kjell er opptatt av en klar og tydelig Kristus forkynnelse og brenner for...