Medarbeider

Vi skal gjøre årets sommerstevne «Bedre sammen»! Og du kan være med på det, igjennom å være medarbeider. Vi trenger mange engasjerte kvinner og menn, som kan være med å dele på oppgavene. Les nedenfor, og registrer deg som medarbeider. 

Hva trenger vi hjelp til?

Er du mellom 15 og 25 år? Da kan du bli med på superteam… velg det i menyen for å lese mer!

 

Telt rigg

Vi har et stort telt, og noen mindre som skal rigges opp helgen(5.-7. Juli) før stevnet. Her har vi behov for mange! Vi ordner med servering til alle som bidrar under riggingen.
Det samme gjelder når teltene skal ned søndagen etter stevnet. 

Registrering/info

Vi trenger noen dedikerte mennesker som kan sitte litt i registrering/info kiosken hver dag, og som kan være «vandrende» service senter. Slik at alle kan få den informasjonen de trenger gjennom stevnet. 

Barn, Tweens & ungdom

Vi har behov for noen som kan hjelpe til under barne, tweens og ungdoms møtene, og aktivitetene. 

Nattevakt

Solstrand camping er et stort område, og det vil i år være en teltleir for ungdom. Og vi ser behov for å ha noen som rullerer på å gå nattevakt på området. 

Foto/Some

Liker du å ta bilder, og har et bra kamera? Da er kanskje dette noe for deg. Vi ønsker å ha noen som deler på å ta bilder av diverse eventer under stevnet, slik at vi får ut god informasjon på sosialemedier. 

 

Teknisk

Vi har leid inn det meste av teknisk behov, men vi har behov for noen små jobber her og der. Så vi vil gjerne komme i kontakt med deg om du kan tenke deg å hjelpe til litt underveis i stevnet. 

Praktisk/rigg

I forkant og under stevnet er det alltid behov som noen som tar litt ekstra ansvar når det gjelder praktiske oppgaver, som å se til at teltet er ok, hjelpe til å få ut eller inn utstyr, sette på varme i telt m.m. 

Møtevert

Vi ønsker at alle skal føle seg sett, da trenger vi et godt knippe møteverter som ønsker folk velkommen til møter, som samler kollekt m.m.  

Parkeringsvakt

Det er mange som skal parkere bilen, og for at det skal skje på best mulig måte ønsker vi å ha parkeringsvakter til kveldsmøter og konserter. 

Bla ned for å fylle ut skjema

Hva tilbyr vi til deg som medarbeider?

Sommerstevnet har i år strammet inn «tilbudene» til alle medarbeidere, men til gjengjeld ønsker vi i år å tilby alle noe.

I hovedtrekk er det dette som tilbys: 
Den dagen du har en oppgave vil du få gavekort på mat i grillen på kvelden. Dette gjelder om du er engasjert noen timer en dag eller to. 

De som er engasjert hver dag, og har sentrale oppgaver får som utgangspunkt tilbud om gratis camping(med egen vogn/bobil/telt), 50% avslag på mat og 50% avslag på påmelding til stevnet. 

Det blir inngått egen avtale med de som er ansatt under stevnet.

 

 

 

Medarbeider kick-off

Tirsdag 09. Juli arrangerer vi en stor medarbeider kick-off, for alle som bidrar under stevnet! Vi ønsker å se alle som har mulighet der. Det er ikke forskjell om du skal være engasjert mange timer hver dag eller en time en dag, alle er velkommen! 

Det blir servert middag, så vil Svein-Kåre fra hoved komiteen dele litt inspirasjon om stevnet m.m!

Så husk å komme ned til denne samlingen.

Bedre sammen – som en stor familie