Talere 2019

Sigmund Kristoffersen

Sigmund Kristoffersen gjester årets sommerstevne og vil delta på en av bibeltimene. Sigmund har siden 2011 vært leder av pinsebevegelsens lederråd. Og hans erfaring og bakgrunn tror vi vil være med å berike oss, når han deler sine tanker om «Bedre sammen – som en stor familie». 

Thomas Åleskjær

Thomas og kona Katrine er hoved pastorer i OKS, og deres visjon er: «Å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus». Vi gleder oss til å høre hva Thomas vil dele med oss under årets sommerstevne på Solstrand! Foto: Nathalie Edvardsen

Edel-Merete Dahl

Edel-Merete er en engasjert dame som jobber med barn og tweens på Klippen Vea i tillegg til sitt engasjement som nestleder i DFEF UNG. Hun brenner for at barna skal få møte Jesus og oppleve hva han kan gjøre i deres liv.

Olav Dahl

Olav begynte sin tjeneste som reisepredikant i 1970, og har også vært forstander i flere menigheter både på sør og Østlandet. Han har en tydelig bibeltro forkynnelse med Kristus i sentrum. Vi tror at han har mye bra å dele med oss under temaet «Bedre sammen – som en stor familie».

Andreas Hasseløy

Andreas er i dag pastor i Hillsong Oslo. Han var også på sommerstevnet i år, der vi fikk høre han på både kveldsmøte og bibeltimer. Og vi opplever at han kommuniserer bra både til unge og eldre, med sin tydelige Kristus forkynnelse.

Kjell Ohldieck

Kjell er et kjent ansikt i De Frie Evangeliske Forsamlinger både som forkynner, forstander, bibelskole rektor og nå som leder av Misjons- og hjemmeutvalget. Han er også med i årets hovedkomité. 
Kjell er opptatt av en klar og tydelig Kristus forkynnelse og brenner for «flergenerasjons menigheten», at vi må stå sammen og utfylle hverandre til hjelp og fremgang i Guds rike.