Pressemelding:

DFEFs Sommerstevne avlyst, vi blir med på alternative løsninger

Hovedkomiteen for DFEFs Sommerstevne, med stevneleder Svein Kåre Dahl i spissen, har dessverre sett seg nødt til å avlyse årets Sommerstevne på Solstrand på grunn av den pågående Korona situasjonen. 

Komiteen fant det ikke forsvarlig å vente leger med å ta en avgjørelse, og etter de signaler som kommer fra myndighetene, ser det ut til å være svært lite sannsynlig at det vil bli mulig å gjennomføre arrangementer av Sommerstevnets størrelse i år.

De Frie Evangeliske Forsamlingers Landsmøte er også lagt til Sommerstevnet. Beslutningen om avlysning medfører at Landsmøtet heller ikke kan gjennomføres som planlagt. DFEF Misjons og Hjemmeutvalget har ennå ikke avgjort når og på hvilken måte Landsmøtet skal gjennomføres, det jobbes med et par ulike alternativer. DFEFs Landsmøte vil bli gjennomført i løpet av året. 

Ettersom DFEF samarbeider tett med Pinsebevegelsen, og Pinsebevegelsen i går informerte om at deres Sommerstevne i år vil foregå på digitale plattformer, har det vært kontakt mellom de to arrangøren. Og vil vi støtte opp om den digitale løsningen pinsebevegelsen kommer med. Hvordan dette skal gjennomføres i praksis en ikke avklart, men det kommer til å bli gode alternativer for de som har sett fram til sommerens store begivenhet, og mulighet for åndelig påfyll.

For DFEFs Sommerstevne

Svein Kåre Dahl

For DFEF Misjons og Hjemmeutvalget

Kjell Ohldieck