SUperteam 

Under årets sommerstevne gleder vi oss til å se mange ungdommer hjelpe til under barne og ungdoms opplegget! Er du i alderen 15-25 år, så kan du melde deg på. Men husk å lese infoen nedenfor….

Hva trenger vi hjelp til?

Dette er et tilbud til deg som vil være med å hjelpe til på årets sommerstevne, og da kan få delta på Sommu, spise på solstrand og overnatte i Sommu camp(må ha med eget telt) til kun 500,-. 
Det vi ber om er at du er med som medarbeider på barnas og/eller ungdommenes arrangementer. Dere vil bli satt opp til å jobbe noen timer hver dag, men vi legger op til at dere får delta på alt som skjer for Sommu. Mer info finner du under skjemaet.

Bla ned for å fylle ut skjema

Hva tilbyr vi til deg som superteam?

Påmelding, mat på solstrand(Tirsdag kveld til søndag middag) og overnatting i sommucamp til kun 500,-
Dere som melder dere på superteam trenger ikke melde dere på vanlig sommerstevne påmelding. Dere vil få tilsendt egen info på mail senere. 

 

 

 

Medarbeider kick-off

Tirsdag 09. Juli arrangerer vi en stor medarbeider kick-off, for alle som bidrar under stevnet! Vi ønsker å se alle som har mulighet der. Det er ikke forskjell om du skal være engasjert mange timer hver dag eller en time en dag, alle er velkommen! 

Det blir servert middag, så vil Svein-Kåre fra hoved komiteen dele litt inspirasjon om stevnet m.m!

Så husk å komme ned til denne samlingen.

Bedre sammen – som en stor familie